Lepsze metody oceny ogniw słonecznych w warunkach oświetlenia wewnętrznego mogą pomóc w udoskonaleniu ich konstrukcji. Wraz z postępem technologii fotowoltaicznej coraz bardziej realne stają się zastosowania urządzeń PV do pozyskiwania energii ze światła zewnętrznego w pomieszczeniach.

Sztuczne oświetlenie a fotowoltaika

W zależności od materiału, z którego zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne i rodzaju sztucznego światła, takiego jak LED lub fluorescencyjne źródło światła, efektywność technologii może być bardzo różna. Mimo, że ilość energii elektrycznej generowanej przez ogniwa PV wewnątrz pomieszczeń jest często dość niska, wystarcza ona do zasilania niektórych urządzeń codziennego użytku o niewielkiej mocy, takich jak czujniki czy akumulatory.

Ogniwa fotowoltaiczne

Niektóre kombinacje materiału PV i źródła światła, na przykład ogniwo fotowoltaiczne z indowo-fosforku galu pod ciepłym białym światłem LED, może być nawet bardziej wydajne w przetwarzaniu energii, niż ten sam materiał przy oświetleniu słonecznym. Lepsze zrozumienie tych zależności jest potrzebne, aby w pełni scharakteryzować zachowanie ogniw słonecznych w warunkach bardzo słabego oświetlenia.

Innowacje PV

Ponieważ ten obszar testowania i charakteryzacji PV jest stosunkowo nowy, nie ma obecnie uniwersalnych standardów dokładnego pomiaru wydajności elektrycznej tych urządzeń fotowoltaicznych pod różnymi rodzajami sztucznego światła. Dlatego istnieje rosnąca potrzeba wymyślenia dokładnych metod pomiaru wydajności ogniw słonecznych przy sztucznym oświetleniu wewnątrz pomieszczeń i przyjęcia nowych uniwersalnych standardów.

Wydajność mocy ogniw fotowoltaicznych

Istnieją prezentacje ukazujące jak dokładnie określić wydajność konwersji mocy ogniw fotowoltaicznych w warunkach wewnętrznego oświetlenia otoczenia i w jaki sposób energia jest równoważona w ogniwie słonecznym w tych warunkach. Metoda ta może pomóc w dalszym rozwoju technologii PV. Jeśli ludzie będą w stanie wykonywać bardziej wiarygodne i powtarzalne pomiary swoich urządzeń, będą w lepszej pozycji, aby stopniowo poprawiać właściwości materiałów i czynić postępy w zwiększaniu wydajności ogniw.


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113