Niespodziewane pojawienie się wirusa COVID-19 wpłynął zarówno na nasze życie osobiste, jak i zawodowe. Zakłóciło to nasze życie w taki sposób, że musieliśmy stawić czoła wyzwaniom, a także zmierzyć się z istotnymi zmianami pod każdym względem.
Sektor energii odnawialnej również stanął w obliczu wyzwań podobnych do tych, z jakimi borykają się firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i te rozpoczynające działalność.

Fotowoltaika w pandemii

Jednocześnie pandemia pomogła branży solarnej w zwiększeniu kreatywności, technologii oraz cyfryzacji w celu wykorzystania zrównoważonych i efektywnych kosztowo rozwiązań energetycznych. Oprogramowanie do zarządzania użytecznością umożliwiło wielu firmom zintegrowanie bardziej energooszczędnych narzędzi z ich infrastrukturą biznesową.
Eksperci branżowi ujawnili, że przemysł solarny również miał swoje wzloty i upadki, jak każdy inny przemysł, ale mimo to udało mu się zdobyć znaczny udział w rynku do dnia dzisiejszego.

Łatwa dostępność energii solarnej

Podobnie jak postęp technologiczny w 2022 roku, wydajność systemu solarnego również ulegnie poprawie, co doprowadzi do wytworzenia większej ilości energii elektrycznej przy użyciu mniejszej liczby paneli słonecznych.
Gdy coraz więcej paneli słonecznych zostanie wyprodukowanych, proces stanie się bardziej efektywny i wydajny, co obniży cenę. Spowoduje to łatwą dostępność paneli słonecznych po niższych kosztach.

Sztuczna inteligencja i cyfryzacja

Solarne systemy energetyczne dla domu i biznesu zobaczyły szeroko zakrojoną cyfryzację na wszystkich poziomach, począwszy od produkcji i infrastruktury po urządzenia dla użytkowników końcowych. Sektor systemów solarnych zależy od inspekcji i audytów, aby utrzymać zgodność z normami bezpieczeństwa w celu generowania energii. Zaangażowany jest w to duży wysiłek ludzki i czas. Dzięki cyfryzacji, roboty i drony mogą w tym pomóc.
Uczenie maszynowe może również pomóc w zaspokojeniu rosnących potrzeb sektora energii słonecznej poprzez sztuczną inteligencję i kontrolery mikrosieci. Zaawansowane techniki mogą dodatkowo pomóc w kształtowaniu firm zajmujących się energią słoneczną poprzez sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe w celu identyfikacji trendów w zużyciu energii i jej wytwarzaniu.

Platforma Blockchain w fotowoltaice

Platforma Blockchain rewolucjonizuje rynek energii elektrycznej. Za pomocą tej technologii można przypisać aktywa związane z wytwarzaniem energii do konkretnych punktów poboru. Można ją również wykorzystać do ustanowienia hierarchii priorytetów, co pozwala na przyspieszenie i zautomatyzowanie procesów certyfikacji energii odnawialnej. Umowy zakupu energii (PPA) w oparciu o aktywa odnawialne będą precyzowały konieczność certyfikacji, że dostarczana energia pochodzi w 100% z zielonych źródeł. Blockchain gwarantuje również bezpieczeństwo transakcji i jej przejrzystość. Możliwe jest rejestrowanie transakcji energetycznych przy użyciu Blockchain w ramach inteligentnych kontraktów, co obniża koszty paneli słonecznych i zwiększa prywatność.

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

Parytet sieciowy pojawia się, gdy nasze wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, kosztuje mniej lub jest równe cenie wykorzystania energii z konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, czyli paliw kopalnych. Oznacza to, że odnawialne źródła energii mogą wytwarzać energię elektryczną w tempie podobnym lub równym do wytwarzania energii cieplnej, a wkrótce energia odnawialna stanie się jeszcze bardziej przystępna cenowo niż energia z tradycyjnych źródeł, takich jak węgiel i gaz, które emitują tony dwutlenku węgla (CO₂) każdego roku, przyczyniając się do globalnego ocieplenia.

Zmiany klimatyczne a panele PV

Wyjątkowe, długoterminowe inwestycje są wymagane do budowy dużych elektrowni słonecznych, więc gdy wpływ zmian klimatycznych jest brany pod uwagę, pomoże to w planowaniu finansowym, wyborze technologii i prognozach produkcji energii. Ponieważ technologie są coraz bardziej zaawansowane, a sektor energetyki słonecznej wciąż się rozwija, można oczekiwać dalszych postępów w tej branży w 2022 roku.


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113