Od 15 kwietnia rusza nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0. Dotacji nie otrzymają osoby będące na “starych” zasadach prosumenckich. Z dofinansowania do fotowoltaiki będą mogli skorzystać nowi prosumenci oraz obecni, którzy zrezygnują z systemu opustów i przejdą na net-billing.

W połowie kwietnia rusza długo wyczekiwany program Mój Prąd 4.0. Cały programy będzie pokryty z unijnych funduszy (mechanizm REACT EU), a jego budżet będzie wynosił 350 milionów złotych. O tym, w jaki sposób będą rozdysponowane te pieniądze, zostaliśmy poinformowani przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Rząd otwarcie mówi, że program Mój Prąd 4.0 ma być promocją dla nowego systemu rozliczania się prosumentów, którym jest net billing. Najnowsza wersja programu ma motywować do magazynowania nadwyżek energii w domu, a nie w sieci.

Mój Prąd 4.0 - kto może skorzystać z dofinansowania

Z dofinansowania Mój Prąd 4.0 będą mogły skorzystać te osoby, których mikro instalacja fotowoltaiczna została przyłączona do net-billingu. Zasada ta dotyczy nowych prosumentów, którzy złożą wniosek o przyłączenie mikro instalacji do sieci, a także “starych” prosumentów, którzy zdecydują się przejść z systemu opustów na net billing.

Przestrzegamy Państwa, że po zmianie systemu na net billing, nie ma możliwości powrotu do starego systemu rozliczeń!

Ile dofinansowania do fotowoltaiki otrzymam?

Jak w poprzednich edycjach programu - kwota dofinansowania nie może przewyższyć połowy wartości inwestycji.

O dofinansowanie do fotowoltaiki w wysokości do 4 tysięcy złotych będą mogły się starać osoby posiadające samą instalację fotowoltaiczną, przyłączoną do systemu net-billing.

Jeżeli do instalacji fotowoltaicznej zostaną zakupione "inne elementy" (magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła, inteligentny system zarządzania energią), to będzie można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Dodatkowo będzie można otrzymać:

  • dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej (do 7,5 tysiąca złotych),
  • dofinansowanie do magazynu ciepła (do 5 tysięcy złotych),
  • dofinansowanie do inteligentnych systemów zarządzania energią HEMS/EMS (do 3 tysięcy złotych).

Spełniając wszystkie potrzebne warunki, będzie można otrzymać z programu Mój Prąd 4.0 dofinansowanie w wysokości do 20,5 tysiąca złotych. Dofinansowanie do ładowarki samochodowej nie zostało uwzględnione w programie Mój Prąd 4.0 mimo wcześniejszych zapowiedzi.


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113