• Nowe przepisy zwiększają bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej
    26.10.2020

    Nowe przepisy zwiększają bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

Nowelizacja ustaw budowlanych nakłada na przyszłych właścicielach instalacji fotowoltaicznych dodatkowe obowiązki, dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. O co zatem należy zadbać?

We wrześniu weszło w życie znowelizowane prawo budowlane, a dokładnie zapisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW mocy. Inwestorzy przed rozpoczęciem prac są zobowiązani do uzgodnienia projektu fotowoltaiki z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także powiadomienia miejscowej Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy instalacji PV.

Nowe wymogi dla fotowoltaiki

Nowe przepisy dotyczą każdej nowej budowy instalacji z mocą powyżej 6,5 kW, bez względu na to, czy zostanie umieszczona na dachu, czy też na gruncie. Generalnie nie powinny one przedłużyć całego procesu, chociaż w niektórych przypadkach zapewne zdarzy się kilkudniowe opóźnienie. Nowe zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka pożaru instalacji fotowoltaicznej.

Jakie są najczęstsze przyczyny pożaru instalacji fotowoltaicznej?

Badania wskazują, że najczęściej występującymi przyczynami pożarów instalacji fotowoltaicznej są czynniki zewnętrzne, takie jak wyładowania atmosferyczne podczas burzy (47%) oraz błędy przy montażu (36%). Ponadto zdarza się, że za pojawieniem się ognia stoi wadliwy sprzęt, choć to już tylko 12% wszystkich przypadków problemów z instalacjami fotowoltaicznymi. Wielu sytuacjom można zapobiec już podczas samego projektowania fotowoltaiki w danej lokalizacji.

Profesjonalne projekty zawierają m.in. informację o sprzęcie, komponentach, ochronie m.in. na czynniki zewnętrzne, specyfikacje dotyczące montażu, czyli uwagi odnośnie połączeń elementów oraz ewentualnych błędów, mogących być powodem zagrożenia np. pożarowego. Dokładna specyfikacja umożliwia w ten sposób poznać temat nawet niedoświadczonym osobom, aby w przyszłości móc reagować i zwracać uwagę na niektóre szczegóły dotyczące instalacji fotowoltaicznej. W projektach mogą być również zawarte informacje o warunkach pogodowych i ryzyku uderzenia pioruna podczas burzy, a co za tym idzie - zaprojektowaniu systemów odgromowych.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica

Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113