• Nowa baza danych mająca na celu przyspieszenie innowacji fotowoltaicznych
    04.01.2021

    Nowa baza danych mająca na celu przyspieszenie innowacji fotowoltaicznych

Nowa baza danych służąca do gromadzenia, wyświetlania i analizowania wydajności powstających technologii fotowoltaicznych została zainicjowana przez naukowców w ramach światowego międzynarodowego konsorcjum: Emerging PV Reports Initiative.

Technologie fotowoltaiczne

Technologie fotowoltaiczne najczęściej kojarzą się z przejściem na zieloną, odnawialną infrastrukturę energetyczną, z dużymi farmami słonecznymi lub zintegrowanymi instalacjami dachowymi.

Śledzenie efektywności konwersji energii w obecnych technologiach słonecznych jest możliwe dla profesjonalistów z branży oraz dla społeczności bardziej zorientowanej w nauce, dzięki tabelom efektywności sporządzanym dwa razy w roku w czasopiśmie Progress in Photovoltaics.

W obecnych badaniach brakuje informacji na temat architektury materiałów i urządzeń dla nowszych technologii. Dodatkowo, systematycznie nie zwraca się uwagi na materiały fotowoltaiczne dla nowych zastosowań.

Fotowoltaika na dużą skalę

W przeciwieństwie do znanych technologii słonecznych, powstające technologie fotowoltaiczne koncentrują się na różnych zastosowaniach uzupełniających produkcję energii elektrycznej na dużą skalę. Na przykład organiczne, barwione i ogniwa słoneczne zintegrowane z projektowaniem budynków, szklarni, nadające się do noszenia także wewnątrz budynków jako włókna tekstylne, kurtki, T-shirty, zabawki lub osłony lamp. Te liczne zastosowania zmotywowały do dalszych badań nad nowymi elastycznymi, przezroczystymi, półprzezroczystymi i wielofunkcyjnymi ogniwami oraz ich fotostabilnością.

Badania fotowoltaiczne

Aby zapewnić aktualną i łatwo dostępną platformę o globalnym zasięgu, zostało powołane konsorcjum doświadczonych naukowców akademickich z ponad 15 krajów, z których wszyscy są ekspertami w nowych i pojawiających się kierunkach badań fotowoltaicznych.

Powstały raport Emerging PV został zebrany poprzez krytyczną analizę recenzowanych publikacji na temat najlepszych materiałów i urządzeń, w celu zaprezentowania serii okresowych artykułów badawczych w czasopiśmie Advanced Energy Materials. Pierwszy artykuł jest już dostępny online, a także na stronie internetowej i w bazie danych Emerging PV, które mają być platformą napędową dla przyszłych iteracji. Strona internetowa oferuje nie tylko zaawansowane kontrole jakości w celu osiągnięcia najwyższych standardów danych, ale także ma na celu ułatwienie i zapewnienie przyszłego rozwoju algorytmów uczenia się maszyn w celu przewidywania optymalizacji urządzeń i materiałów.

Analiza badań w fotowoltaice

Celem tej inicjatywy jako całości jest lepsza wizualizacja powstających materiałów fotowoltaicznych i najnowocześniejszych urządzeń poprzez zapewnienie globalnego przeglądu dziedziny badań z nadzieją, że może ona ułatwić przyszłe strategie badawcze i przemysłowe.

Od samego początku w analizie uwzględniono ważne charakterystyczne cechy techniczne, takie jak elastyczność, przejrzystość i foto stabilność ogniw słonecznych, z naciskiem na ogniwa perowskitowe, organiczne i światłoczułe na barwniki. Wydajność urządzeń w szerokim zakresie pasm fotowoltaicznych poszczególnych technologii i zastosowań jest przedstawiana w analizach porównawczych w odniesieniu do teoretycznej granicy sprawności.

Przyjrzawszy się szczegółowo pierwszej wersji tej bazy danych, badacze mogą również zidentyfikować luki lub ograniczenia w tej dziedzinie - mianowicie, że obecnie jest zbyt mało recenzowanych rękopisów informujących o okresie eksploatacji powstających ogniw fotowoltaicznych w dobrze kontrolowanych warunkach.

Pierwsza część raportów jest punktem wyjścia. W planach jest okresowa publikacja badań oraz ciągłe budowanie i rozszerzanie bazy danych o kolejne ekscytujące technologie, takie jak kwantowe kropki, tandemy, konwersja w górę i w dół. Miejmy nadzieję, że będzie to dobre dla rozwoju powstających ogniw fotowoltaicznych i rozwoju kolejnych generacji materiałów fotowoltaicznych.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113