• Magazyn energii
    Dostawa prądu w Twoim domu

    Magazyn energii

Magazyn energii - Fotowoltaika

Czym jest magazyn energii?

Magazyn energii to po prostu urządzenie przechowujące "prąd". Dzięki temu możesz wykorzystać energię w momencie, gdy jej nie produkujesz, np. w nocy lub okresach zimowych.

Dzięki działaniu paneli fotowoltaicznych oraz inwerterowi, który zamienia je w prąd, możesz zapewniać energię do zasilania całego domu. Są jednak momenty, gdy jej nie produkujesz, lub gdy awarii ulegnie siec elektryczna w Twojej okolicy. W takim przypadku to właśnie magazyny energii zapewnią nieprzerwaną dostawę prądu.
Czym jest magazyn energii

Technologia

Z czego składa się instalacja
fotowoltaiczna?

Podstawowa instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku podzespołów:

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Niezależność energetyczna

Nieprzerwana i niezależna dostawa prądu

Ideą magazynowania prądu jest niezależność od warunków zewnętrznych oraz stabilność działania energetycznego w Twoim budynku.

Ulewa, wichura, lub inne wyładowania atmosferyczne mogą powodować przerwy w dostawie prądu przez dostawców. Magazyn energii to pewność, że prądu nie zabraknie, nawet przy kilkugodzinnych czy paru dniowych awariach.

Magazyn energii

Historia magazynowania prądu

Historia magazynowania energii

Od czasu odkrycia energii elektrycznej szukamy skutecznych metod jej przechowywania w celu wykorzystania jej na żądanie.

W ciągu ostatniego stulecia przemysł magazynowania energii nadal ewoluował, dostosowywał się i wprowadzał innowacje w odpowiedzi na zmieniające się wymagania energetyczne i postęp technologiczny.
Bateria

Wytworzenie prądu

Pierwsza bateria - 1800 rok

Wkład wielu naukowców i innowatorów doprowadził do zrozumienia sił prądu, ale to Alessandro Volta wynalazł pierwszą baterię w 1800 roku.

Na najbardziej podstawowym poziomie, bateria jest urządzeniem składającym się z jednego lub więcej ogniw elektrochemicznych, które przekształcają zmagazynowaną energię chemiczną w energię elektryczną.

Pierwsza bateria

Sieć off-grid

Baterie-akumulatory

Sieć off-grid - w odróżnieniu od rodzaju on-grid - nie jest fizycznym połączeniem instalacji fotowoltaicznej z siecią energetyczną.

W ten sposób nie jest możliwa sprzedaż stworzonej energii do elektrowni, lub późniejszego odbioru przekazanej nadwyżki. Taką opcję - przy pomocy akumulatorów - stosuje się wyłącznie w przypadku niemożliwości podłączenia Twojej fotowoltaiki do sieci.

Baterie akumulatory

Oferta

Zobacz naszą ofertę

Magazynowanie energii z paneli fotowoltaicznych - czy to się opłaca?

Magazynowanie energii z paneli fotowoltaicznych - czy to się opłaca?

Systemy fotowoltaiczne potrafią wyprodukować znacznie więcej energii, niż w danych miejscu jest zużywana. Czy magazynowanie nadwyżek jest opłacalne?


Magazynowanie energii ze słońca

Przechowywanie prądu i jego późniejsze wykorzystanie może stać się w przyszłości kluczowe przy stabilizacji sieci i zwiększonym zapotrzebowaniu. Sam rynek magazynów również się rozwija, ponieważ energia odnawialna może znaleźć swoją stałą pozycję udziału w energetyce. Już samo lokalne przechowywanie prądu jest korzystne z tego względu, że eliminuje się prawdopodobieństwo strat przesyłowych z magazynów nieco bardziej oddalonych od celu.

Warto również spojrzeć na aspekt transportu i coraz większego zapotrzebowania dla samochodów elektrycznych, które starają się zmienić nieco rynek i zastępować transport spalinowy. Z tego względu sieć stanie się bardziej obciążona, co może wywoływać prawdziwy problem w stabilności sieci, a co za tym idzie - zagrożenie rozwoju gospodarki. Magazynowanie jest zatem bardzo ważne z punktu widzenia zarówno lokalnego, jak i globalnego.

Energia dla prosumenta

Zapotrzebowanie na energię z uwagi na pory dnia są oczywiście zmienne, stąd też cała wyprodukowana energia nie musi zostać w stu procentach wykorzystana. Z tego względu nadwyżki można przekazać do sieci, z której później można ponownie odebrać 80% wysłanej wcześniej energii. Obecnie to najbardziej optymalne wykorzystanie efektów działania systemów fotowoltaicznych. "Domowy prąd" w przyszłości jeszcze bardziej zwiększy swoją efektywność i popularność, w miarę rozwoju wszelkich technologii oraz zmniejszenia kosztów konsumenckich przy magazynowaniu energii ze słońca. Prosumenci staną się również coraz większym użytkownikiem rynku samochodów elektrycznych, mogących stanowić swego rodzaju akumulator i magazyn energii.

Magazynowanie energii - wady i zalety

W przypadku magazynów, niepodważalną zaletą jest fakt odbioru przez prosumenta takiej samej ilości energii, jaką wyprodukował. Jest zatem pewna różnica w tym, co otrzymuje się od zakładu energetycznego, bowiem ten z nadwyżki zatrzymuje w swoich zasobach 20%. Takie mechanizmy są przydatne w przypadku miejsc, gdzie często dochodzi do przerw w dostawie prądu, albo sam teren uniemożliwia optymalnie zbudować sieć energetyczną.

Sama instalacja swojego magazynu energii jest jednak zdecydowanie droższa, aniżeli w przypadku połączenia z siecią. Akumulatory z ogniwami litowo-jonowymi są dostępne w różnych konfiguracjach - pojemności od 3 kWh do 10 kWh. Warto pamiętać również o zużyciu akumulatorów. Ich trwałość ocenia się na 5-8 lat, przy około 10 tysiącach cykli ładowania.

Magazynowanie energii będzie kluczowe?

Z całą pewnością magazynowanie energii może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne, a więc i rozwój technologii korzystającej z odnawialnych źródeł.


  • Jesteś zainteresowany?
    Umów się na spotkanie.
    Wykonamy bezpłatny audyt dla Ciebie.

Systemy magazynowania energii są wykorzystywane do przechowywania energii, która jest obecnie dostępna, ale nie jest wymagana do późniejszego wykorzystania. Magazynowaniu temu często towarzyszy zamiana formy energii, na przykład z energii elektrycznej na chemiczną (akumulator) lub z elektrycznej na energię potencjalną (elektrownia szczytowo-pompowa). W razie potrzeby, energia jest następnie zamieniana z powrotem na pożądaną formę. Straty - głównie termiczne - zawsze występują zarówno podczas magazynowania, jak i przetwarzania energii. Dla właścicieli domów posiadających własną produkcję energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki, zdecentralizowane systemy magazynowania energii elektrycznej są ekonomicznie opłacalne od około 2013 roku. Według Niemieckiego Związku Przemysłu Słonecznego ceny magazynowania baterii (akumulatorów słonecznych) spadły w 2014 roku o 25 %. Od maja 2013 roku KfW promuje instalację magazynowania akumulatorów, w tym zachęty do stabilizacji sieci. W rezultacie zapotrzebowanie gwałtownie wzrosło. Oczekuje się, że magazynowanie energii w domach będzie coraz bardziej obecne, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zdecentralizowanego wytwarzania energii (zwłaszcza fotowoltaiki), a także fakt, że największy udział w całkowitym zużyciu energii mają budynki, a taryfy gwarantowane są niższe niż taryfy zakupu energii z sieci. Gospodarstwo domowe korzystające wyłącznie z fotowoltaiki może osiągnąć maksymalną samowystarczalność energetyczną na poziomie około 40%. Aby osiągnąć większą samowystarczalność, konieczne jest magazynowanie energii, biorąc pod uwagę różne terminy zużycia energii i produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki. Kombinacja fotowoltaiki z magazynowaniem akumulatorów doświadczyła dużej ekspansji, o czym świadczy monitoring magazynowania prowadzony przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii. Możliwe jest również wykorzystanie starych akumulatorów z samochodów elektronicznych do elektrowni magazynowych. Będą one wtedy nadal miały około 80% pojemności magazynowej i będą mogły być nadal wykorzystywane do magazynowania energii elektrycznej lub do zapewniania mocy bilansującej przez około kolejnych 10 lat. Z badania opublikowanego w styczniu 2020 r. przez Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) wynika, że od 2035 r., ze względu na rosnący udział w rynku samochodów elektrycznych, będzie dostępna roczna pojemność akumulatorów od 50 do 75 GWh z pojazdów elektronicznych na emeryturze. Te niedrogie "baterie drugiej żywotności" mogą być następnie wykorzystywane do przemysłowego magazynowania energii elektrycznej i zapewniają większą niezawodność systemu. Do optymalnego wykorzystania potrzebne byłyby jednak znormalizowane systemy zarządzania bateriami, tak aby było jak najmniej problemów z kompatybilnością. Prowadzone są projekty pilotażowe.


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113