Jeśli współpracujesz z doświadczonym instalatorem systemów solarnych, wykona on dla Ciebie wszystkie te obliczenia. Jeśli szukasz kalkulatora, aby dowiedzieć się "ile paneli słonecznych potrzebuję?", nie szukaj dalej. Możesz skorzystać z SunPower, aby oszacować rozmiar własnego systemu, miesięczne oszczędności oraz rzeczywisty wygląd instalacji solarnej na Twoim dachu. To interaktywne narzędzie umożliwia oszacowanie wielkości systemu solarnego w ciągu zaledwie kilku sekund.

Zużycie energii elektrycznej

Spójrz na swój rachunek za prąd, aby sprawdzić średnie zużycie. Poszukaj informacji "Kilowatogodziny (lub kWh) zużyte" lub czegoś podobnego, a następnie zanotuj długość okresu czasu (zazwyczaj 30 dni). Jeśli rachunek nie pokazuje zużytych kilowatogodzin, należy poszukać początkowych i końcowych odczytów licznika i odjąć poprzedni odczyt od najnowszego.

Do obliczeń potrzebne jest zużycie dzienne i godzinowe, więc jeśli rachunek nie pokazuje średniej dziennej, wystarczy podzielić średnią miesięczną lub roczną przez odpowiednio 30 lub 365 dni, a następnie ponownie podzielić przez 24, aby określić średnie godzinowe zużycie energii elektrycznej. Odpowiedź będzie podana w kW. (Na wszelki wypadek, gdybyś się zastanawiał, kilowatogodzina to ilość energii zużywanej w danym momencie pomnożona przez całkowity czas korzystania z energii).

Mały dom w umiarkowanym klimacie może zużywać coś w rodzaju 200 kWh miesięcznie, ale na pewno większy dom, gdzie klimatyzatory stanowią największą część zużycia energii w domu, może zużywać 2000 kWh lub więcej. Przeciętny dom zużywa około 900 kWh miesięcznie. Więc to jest 30 kWh dziennie lub 1,25 kWh na godzinę.

Twoje średnie dzienne zużycie energii jest docelową średnią dzienną do obliczenia zapotrzebowania na energię słoneczną. Jest to liczba kilowatogodzin, którą system solarny musi wyprodukować, jeśli chcesz pokryć większość, jeśli nie wszystkie, zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wydajność paneli fotowoltaicznych

Należy pamiętać, że panele słoneczne nie działają z maksymalną wydajnością przez 24 godziny na dobę. Na przykład warunki pogodowe mogą tymczasowo obniżyć wydajność systemu. Dlatego eksperci zalecają dodanie 25-procentowej "poduszki" do docelowej średniej dziennej, aby mieć pewność, że będziemy w stanie wygenerować całą potrzebną czystą energię.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113