Słońce w naszym układzie słonecznym produkuje ogromne ilości energii, które możemy wykorzystać jako odnawialne źródło energii, czyli takie, które ma niewyczerpane zasoby. Prócz zapewniania odpowiedniej temperatury dla Ziemi, promienie słoneczne oferują możliwość przekształcenia energii w ciepło i prąd.

Jak panele fotowoltaiczne czerpią energię ze słońca?

Prąd, czyli energia elektryczna płynąca ze słońca, jest uniwersalną formą zasilenia wszelkich urządzeń elektrycznych. Konwersja energii słonecznej na prąd polega na zmianie formy energii. Każde ogniwo w panelach fotowoltaicznych zbudowane jest z krzemowych płytek + i -, a między nimi znajduje się pole elektryczne, wraz z barierą potencjałów. Gdy promienie słoneczne padają na ogniwa, zachodzi efekt fotoelektryczny, który wybija elektrony ze swoich miejsc. Na skutek ruchu elektronów między warstwami krzemu powstaje różnica potencjałów, czyli napięcie elektryczne.

Same panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, który następnie trzeba zmienić na prąd zmienny przy pomocy inwertera solarnego.

Ile prądu może wyprodukować instalacja solarna?

Odpowiednio zrobiona instalacja fotowoltaiczna powinna całkowicie pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd. Na skutek różnego naświetlenia oraz warunków pogodowych wartości te mogą się różnić. Analogicznie więc latem zwiększona jest produkcja energii.

Niegdyś problematyczny był brak możliwości magazynowania nadwyżki energii, jednak w ostatnich latach pojawiły się nowe rozwiązania. Mowa tutaj o bateriach solarnych przepływowych, czy też programie Prosument. Oba rozwiązania pozwalają na mądre gospodarowanie energią i minimalizację strat.

Czy panele fotowoltaiczne działają w pochmurny dzień?

Zachmurzenie skutecznie obniża ilość pobieranej energii słonecznej. Aby to zminimalizować, można zastosować panele fotowoltaiczne wykonane z ogniw polikrystalicznych, które dobrze się sprawują w trudnych warunkach. W przypadku zachmurzenia, natężenie wytwarzanego prądu osiąga wartości około 1000W/m2. Warto wiedzieć, że nawet przy braku intensywnego słońca, moc nominalna ogniw nie spadnie do zera, a tylko ulegnie zmniejszeniu.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113