• Globalny rynek fotowoltaiczny, czyli integracja z budynkiem (BIPV)
    26.05.2021

    Globalny rynek fotowoltaiczny, czyli integracja z budynkiem (BIPV)

Budynki są obecnie głównym światowym konsumentem energii i trend ten będzie się utrzymywał w przyszłości, głównie ze względu na wzrost gospodarczy i wzrost populacji. Tendencja ta jest coraz bardziej dostrzegana przez wiele krajów na całym świecie. Władze federalne, stanowe i lokalne postrzegają inwestowanie w technologie zielonej energii dla nowych i istniejących budynków jako szansę na osiągnięcie celów redukcji gazów cieplarnianych. W związku z tym efektywność energetyczna w budynkach stała się w ostatnich latach głównym czynnikiem ruchu ekologicznego, a czynniki te powodują wzrost znaczenia efektywności energetycznej w budynkach.

Panele fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem

BIPV stanowią niewielki, ale coraz bardziej zauważalny składnik globalnego rynku fotowoltaicznego. Niektóre zastosowania BIPV wyłaniają się jako główne segmenty wzrostu, które w ciągu dekady osiągną roczną sprzedaż na poziomie gigawatów. Po zsumowaniu rocznych mocy instalacji okazuje się, że cały sektor BIPV już przekroczył poziom gigawatów rocznej mocy. W przeciwieństwie do szybkiego postępu w budowaniu mocy PV w elektrowniach zawodowych, nie istnieje realna metoda pełnej integracji pionowej z projektami BIPV we wszystkich istniejących i planowanych budynkach. W tym celu firmy potrzebują partnerów, partnerów stowarzyszonych, sojuszników, wizjonerów i mistrzów.

Konsumenci na rynku PV

Jednakże epidemia doprowadziła do znaczącej zmiany zachowań konsumentów i popytu, wzorców zakupów, zmiany trasy łańcucha dostaw, dynamiki obecnych sił rynkowych i znaczących interwencji rządów. I tak jak każdy inny rynek, rynek BIPV został dotknięty pandemią w 2020 roku.

Dwa rodzaje rynków budowlanych mogą zawierać komponenty BIPV: nowe budynki i modernizacje. Wstrząs ekonomiczny spowodowany pandemią COVID-19 poważnie ograniczył nowe budownictwo w wielu regionach świata. W rozwiniętych gospodarkach remonty i modernizacje będą miały większe możliwości w nadchodzącym roku, ponieważ te projekty kwalifikują się do publicznych pomocy finansowych i potencjalnego udziału deweloperów.

Ogniwa słoneczne

Krzem używany do produkcji ogniw słonecznych jest albo krystaliczny (jedno- lub wielokrystaliczny), albo amorficzny. Obecnie dominującymi produktami BIPV są sztywne moduły z krzemu c-Si i krzemu wielokrystalicznego oraz elastyczne moduły z krzemu amorficznego. Jednak technologie selenku miedzi indowo-galowego i tellurku kadmu również szybko się rozwijają. Zastosowanie technologii c-Si i mc-Si będzie się szybko zmieniać i to w sposób uniemożliwiający stosowanie standardowych sztywnych modułów. Pojawienie się na rynku technologii CIGS, a następnie ogniw słonecznych uczulanych barwnikiem i organicznych produktów fotowoltaicznych, zachęci do stosowania zupełnie nowych metod i procesów myślenia o tym, jak budować, pokrywać i malować budynki.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113