Austriacki Instytut Technologii, Fraunhofer ISE i Forster Industrietechnik opracowują nową koncepcję dachowych systemów fotowoltaicznych dla autostrad. Ich celem jest wykorzystanie potencjału niewykorzystanych sieci dróg do wytwarzania energii elektrycznej.

Projekt fotowoltaiki na drogach

Austriacki Instytut Technologii (AIT), we współpracy z niemieckimi Fraunhofer ISE i Forster Industrietechnik, uruchomił projekt pilotażowy PV-SÜD, aby stworzyć nowe możliwości dla wytwarzania energii słonecznej na sieciach drogowych.

Kilka projektów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii pokazało już, że fotowoltaika może być wykorzystywana do zasilania w energię elektryczną miejsc odpoczynku lub do oświetlania tuneli. Projekt PV SÜD będzie początkowo pracował nad stworzeniem koncepcji i pilotażowego projektu rozmieszczenia dachów fotowoltaicznych na ruchliwych autostradach.

Oprócz podwójnego wykorzystania przestrzeni naukowcy spodziewają się również innych pozytywnych efektów, takich jak ochrona nawierzchni dróg przed opadami atmosferycznymi i przegrzaniem. Chcą również sprawdzić, czy dachy fotowoltaiczne przyniosą oczekiwaną wartość dodaną dla dróg, jednocześnie testując praktyczną, techniczną i ekonomiczną wykonalność takich koncepcji.

Prototyp dachu fotowoltaicznego

Pierwszą częścią projektu jest opracowanie prototypu dachu PV, w tym wybór modułów i konstrukcji wsporczych. Celem jest określenie, czy system fotowoltaiki może spełnić szereg różnych wymagań, w tym dotyczących odwadniania, obciążenia wiatrem i śniegiem, stabilności i odporności na uderzenia, możliwości konserwacji i bezpieczeństwa ruchu. Następnie naukowcy sprawdzą, czy system działa niezawodnie.

Fotowoltaika i międzynarodowe projekty

Projekt PV-SÜD jest finansowany poprzez niemieckie Federalne Ministerstwo Działań na rzecz Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii (BMK), austriacką Agencję Promocji Badań (FFG), niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu oraz szwajcarski Federalny Urząd Drogowy. Wiedza zdobyta w ramach projektu badawczego przyniesie korzyści dla przyszłego wykorzystania fotowoltaiki w sieciach drogowych wszystkich trzech krajów.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113