• Dofinansowanie fotowoltaiki
  Dotacje do fotowoltaiki

  Fotowoltaika - dofinansowanie

Fotowoltaika - dofinansowanie

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Fotowoltaika niesie ze sobą wiele długotrwałych korzyści, bowiem produkować swój prąd ze słońca można za darmo.

Na przeciw wszystkim chętnym mogą stać na początku jednak wydatki inwestycyjne na całą instalację fotowoltaiczną, aby móc korzystać z dobroci słońca.

Jeżeli koszty okazują się zbyt duże, zarówno osoby prywatne, jak i firmy, mogą skorzystać z któregoś z dostępnych programów dofinansowania fotowoltaiki. Wsparcie oferują zarówno banki, jak i instytucje rządowe, czy unijne.

Fotowoltaika dofinansowanie

Fotowoltaika - dofinansowanie

Rodzaje dofinansowania fotowoltaiki

Dofinansowanie fotowoltaiki
Program Mój Prąd
Dofinansowanie fotowoltaiki
Program Czyste Powietrze
Dofinansowanie fotowoltaiki
Program Energia Plus
Dofinansowanie fotowoltaiki
Program Agroenergia
Dofinansowanie fotowoltaiki
Ekopożyczki
Dofinansowanie fotowoltaiki
Dotacje regionalne
Dofinansowanie fotowoltaiki
Fundusze WFOŚiGW
Dofinansowanie fotowoltaiki
Ulga termomodernizacyjna

Dofinansowanie fotowoltaiki - program Mój Prąd

Dofinansowanie fotowoltaiki - Mój Prąd

Program Mój Prąd

Program Mój Prąd jest ogólnopolskim projektem z ramienia rządowego, mającego za zadanie wspómóc finansowanie instalacji fotowoltaicznej wszystkim chętnym.

Osoby fizyczne mogą zatem otrzymać na zakup oraz montaż paneli fotowotaicznych dofinansowanie w wysokości 5000 złotych. Program Mój Prąd ma trwać do conajmniej 2024 roku.

Dofinansowanie na fotowoltaikę z programu Mój Prąd dotyczy instalacji - w tym paneli, inwerterów, montażu itp. o mocy 2 kW - 10 kW. Mogą je otrzymać osoby fizyczne na produkcję swojego prądu ze słońca, mające umowę dotycząca wprowadzania do sieci energetycznej energii, jaką stworzy mikroinstalacja fotowoltaiczna.

 

Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania fotowoltaiki, w programie Mój Prąd można otrzymać dotację w formie bezzwrotnej, do 50 procent kosztów kwalifikowanych i jak już wcześniej wspomnieliśmy - maksymalnie 5 tysięcy złotych na instalację. W przypadku inwestycji w więcej niż jedną instalację fotowoltaiczną, należy złożyć osobne wnioski.

Istotną kwestią jest m.in. warunek, że dana instalacja nie może być finansowana przez inne programy wsparcia fotowoltaiki.

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój Prąd przyznawane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie to jest wolne od podatku dochodowego.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd, należy wejść na stronę internetową mojprad.gov.pl i wypełnić go online. W tym celu potrzebne będą m.in. dane wnioskodawcy, dane dotyczące instalacji (w tym lokalizacja i kwestie techniczne) i inne. Ponadto pod wnioskiem umieszcza się podpis w formie cyfrowej (podpis zaufany, certyfikat kwalifikowany).

Więcej informacji uzyskacie Państwo bezpośrednio u naszych przedstawicieli z grupy Lumifil Innovations.


Dofinansowanie fotowoltaiki - Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Kolejnym rządowym projektem jest program Czyste Powietrze, który wspiera nowoczesne źródła ciepła. W ramach niego możliwe jest zatem wykorzystanie dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, które pomogą w ogrzewaniu domów, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych substancji.

Celem tego projektu jest finansowe wsparcie wymiany starych i szkodliwych źródeł ciepła, opierających się na paliwie stałym. Najwyższe standardy zakładają teraz wdrażanie nowoczesnej technologii, wraz z pracami termomodernizacyjnymi budynków (czyli m.in. brana jest pod uwagę instalacja fotowoltaiczna, która spełnia wymogi tego programu).

Dofinansowanie fotowoltaiki - Program Czyste Powietrze

Beneficjentami programu Czyste Powietrze mogą zostać właściciele domów jednorodzinnych, bądź też budynków jednorodzinnych, mających wydzielone lokale mieszkalne. Program generalnie dzieli się na dwa poziomy, jednak w każdym z nich możliwe jest uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę maksymalnie do kwoty 5 tysięcy złotych, do 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Podstawowy poziom dofinansowania całej inwestycji w wymianę źródeł ciepła (a więc nie tylko w mikroinstalacje fotowoltaiczne) dotyczy właścicieli z rocznym dochodem do 100 tysięcy złotych. Podwyższony poziom dotyczy z kolei miesięcznego dochodu do 1400 złotych na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym, bądź do 1960 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

W pierwszym wariancie istnieje możliwość dofinansowania całej inwestycji wymiany starych źródeł energii w wysokości do 30 tysięcy złotych, natomiast w drugim do 37 tysięcy złotych. W obu przypadkach na mikroinstalacje fotowoltaiczne można otzymać wcześniej wspomniane 5 tysięcy złotych. Co ciekawe, program Czyste Powietrze jest połączony z programem Mój Prąd i przy jednym złożonym wniosku można skorzystać z obu opcji.

Dofinansowania w programie Czyste Powietrze udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak wnioski należy składać do jego wojewódzkich placówek. Wniosek można również złożyć w internecie na czystepowietrze.gov.pl, a więcej informacji mogą udzielić również przedstawiele Lumifil Innovations.

Warto dodać, że cała inwestycja wymiany źródeł ciepła powinna być ukończona w czasie do 30 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Nie dyskwalifikuje się również starań o inne formy wsparcia tej samej inwestycji, jednak kwoty nie powinny przekroczyć pułapu 100 procent kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze jest zwolnione z rozliczenia PIT przy podatku dochodowym. Zasady zakładają funkjonowanie tej formy dofinansowania m.in. mikroinstalacji fotowoltaicznych do 2029 roku.


Dofinansowanie fotowoltaiki - Program Energia Plus

Dofinansowanie fotowoltaiki - Program Energia Plus

Program Energia Plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmuje się również programem pod nazwą Energia Plus, skierowanym dla przedsiębiorców, którzy chcą w swoim działaniu zmniejszyć negatywne skutki dla jakości powietrza.

Energia Plus to dobra opcja zwłaszcza dla małych oraz średnich firm, zainteresowanych inwestycją m.in. w instalacje fotowoltaiczne.

Przedsiębiorcy w ramach tego programu mogą skorzystać z dotacji, bądź pożyczki. Ta druga opcja istnieje do kwoty 300 milionów złotych, na maksymalnie 15 lat.

Podobnie jak programy Mój Prąd oraz Czyste Powietrze, również i Energia Plus jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Inwestycje na gruncie, czy też na budynku gospodarczym poza budynkiem mieszkalnym, są z kolei objęte 8% podatkiem VAT.

Proces składania wniosków funkcjonuje w trybie ciągłym, a można je składać zarówno pisemnie, jak i poprzez internet, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam również otrzymamy szereg wytycznych i dokumentów, jakie należy złożyć przy składaniu wniosku o dofinansowanie.


Dofinansowanie fotowoltaiki - Program Agroenergia

Program Agroenergia

Agroenergia jest kolejnym programem pod egidą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ten projekt jest z kolei przeznaczony na inwestycje rolników, mające ograniczyć w większej skali negatywne skutki działalności rolniczej dla środowiska. Inwestycje w OZE mają poprawić jakość powietrza oraz zapewnić gospodarstwom rolnym samodzielność energetyczną, m.in. dzięki fotowoltaice, a więc produkcji prądu ze słońca.

Instalacje fotowoltaiczne nie są jednak jedyną technologią, którą obejmuje program Agroenergia. W zasadach dofinansowania znajdziemy instalacje wiatrowe o mocy 10-50 kW, pompy ciepła z zakresu 10-50 kW, a także wcześniej wspomnianą fotowoltaikę, również z zakresu 10-50 kW.

Dofinansowanie fotowoltaiki - Program Agroenergia

Możliwe jest też połączenie technologii, tj. rozwiązania hybrydowe oraz uwzględnienie magazynów energii.

Beneficjentami programu Agroenergia mogą być osoby fizyczne - właściciele, bądź dzierżawcy terenów rolnych do 300 hektarów, prowadzący gospodarstwo przez minimum rok, albo osoby prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych do 300 hektarów, prowadzące działalność rolniczą przez minimum rok.

Ważnym punktem programu jest fakt, że przyznane dofinansowanie zostaje wypłacone na zasadzie refundacji, już po zakończeniu inwestycji, a powstający projekt nie może być łączony z innymi środkami publicznymi, a także nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku.

Program Agroenergia zakłada dofinansowanie jako dotację do 20% kosztów kwalifikowanych, z kolei kredyt może uwzlęgniać nawet 100% takich kosztów, między 100 tysięcy a 2 miliony złotych. Okres spłaty jest nie dłuższy niż 15 lat.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne dotyczące fotowoltaiki, to w tym przypadku mogą to być instalacje z przedziału 10-50 kW, przy czym maksymalna kwota dla instalacji rzędu 10-30 kW wynosi 15 tysięcy złotych, a o mocy 30-50 kW do 25 tysięcy złotych. Dodatkowo istnieje możliwość dofinansowania magazynów energii.


Dofinansowanie fotowoltaiki - Ekopożyczka

Dofinansowanie fotowoltaiki - Ekopożyczki bankowe

Ekopożyczki bankowe

Dla osób zainteresowanych fotowoltaiką, interesującymi ofertami mogą okazać się te prezentowane przez banki, na zasadzie kredytków oraz pożyczek.

Forma wsparcia z tych instytucji w niektórych przypadkach jest korzystniejsza, bowiem tutaj środki otrzymuje się na zrealizowanie inwestycji, a nie jak jest w przypadku programów dofinansowania - na zwrot części kosztów kwalifikowanych już po zrealizowaniu inwestycji instalacji fotowoltaicznej.

Obserwując oferty banków można dostrzec, że większość z nich jest w stanie zaoferować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na fotowoltaikę, z różnym terminem spłaty. Średnie oprocentowanie waha się do okolic 6-7 procent.


Fotowoltaika - Dotacje regionalne i fundusze WFOŚiGW

Dotacje regionalne i fundusze WFOŚiGW

Dofinansowanie na fotowoltaikę można również uzyskać poprzez urzędy wojewódzkie oraz miejskie, które prowadzą swoje, odrębne programy dotacji instalacji fotowoltaicznych, niż te rządowe.

Wśród najbardziej znanych są chociażby tzw. dotacje warszawskie, gdzie w stolicy naszego kraju można otrzymać do 15 tysięcy złotych zwrotu za inwestycje w panele fotowoltaiczne i ich montaż. W tym przypadku z oferty mogą skorzystać zarówno firmy, jak i osoby prywatne, co z pewnością jest pewnym ułatwieniem.

Podobne programy prowadzą także inne miasta, a dodatkowo warto zorientować się w prowadzonych programach przez instytucje wojewódzkie, w tym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie fotowoltaiki - dotacje regionalne

Dofinansowanie fotowoltaiki - ulga termomodernizacyjna

Ulgi na fotowoltaikę

Ulga termomodernizacyjna

Za formę wsparcia inwestycji fotowoltaicznych można uznać również ulgę termomodernizacyjną, która funkcjonuje od 2019 roku.

Dzięki niej właściciele domów jednorodzinnych mogą odliczyć od dochodu wszelkie koszty, jakie zostały poniesione w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza i zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji, właśnie poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii cieplnych.

Łącznie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej 18% od maksymalnie ustalonej kwoty 53 tysięcy złotych za inwestycję. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wydatki finansowane w ramach któregoś z programów wsparcia nie podlegają odliczeniu w uldze termomodernizacyjnej.

 • Dofinansowanie fotowoltaika
  Jesteś zainteresowany fotowoltaiką i dofinansowaniem?
  Umów się z nami
  na bezpłatną konsultację

Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113