Smog należy obecnie do jednych z największych problemów ekologicznych w Polsce. Coraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie środowiska i zdrowia prowadzi do częstszego poruszania tego tematu i szukania rozwiązań. Oprócz wymiany pieców gazowych, nakładania ograniczeń dotyczących samochodów z silnikami spalinowymi można walczyć ze smogiem także w inny sposób. Coraz częściej bierze się pod uwagę znaczenie energii odnawialnej!

Smog – śmiertelny problem

Nie można już lekceważyć tego problemu, szczególnie w Polsce, gdzie zanieczyszczenie powietrza w poszczególnych miejscach jest bardziej niż alarmujące. Wielu ludziom smog kojarzył się przez lata głównie z dużymi miastami azjatyckimi, niestety powietrze w polskich miastach nie jest obecnie lepsze. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 15 z 20. miast z największym smogiem znajduje się w Indiach, jednak porównując zasięg terytorialny Unii Europejskiej, to Polska im dorównuje. Ponadto dane opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska wskazują na to, że w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera co roku przedwcześnie ponad 40 tysięcy osób.

Smog – jak z nim walczyć?

Znając już śmiertelne zagrożenie związane ze smogiem, pozostaje pytanie: jak z nim walczyć? Najważniejsza jest świadomość, skąd się bierze i szukanie alternatyw dla największych źródeł zanieczyszczenia. Istotny jest fakt, że wiedza na ten temat w Polsce znacznie się zwiększyła w ostatnich latach. Duży wpływ na to miały ekologiczne organizacje pozarządowe, które stale nagłaśniają ten problem, a także rozpowszechnienie Internetu, dzięki czemu ludzie mają dostęp do różnych stron i aplikacji pokazujących poziom zanieczyszczenia w wybranych lokalizacjach.

Rosnąca świadomość związana jest z rozpoczęciem działań na szczeblu lokalnym oraz centralnym. Stworzony został katalog kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących poziomu czystości powietrza, zaczęto także zachęcać do inwestowania w rozwiązania sprzyjające poprawieniu jego jakości. W Niemczech wprowadzono z tego względu zakaz poruszania się samochodów wydzielających duże ilości szkodliwych gazów po centralnych częściach miast. W Krakowie natomiast podjęto decyzję o dofinansowaniu wymiany starych pieców węglowych, na przyjaźniejsze naturze piece gazowe lub elektryczne.

Energia odnawialna szansą na czyste powietrze

Coraz częściej porusza się także temat energii odnawialnej, czyli produkowanej taniej i przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej na skalę makro i mikro. Do pierwszej kategorii należą farmy wiatrowe, czy też elektrownie fotowoltaiczne i wodne, które zazwyczaj podejmowane są przez państwo, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych. Rewolucyjną szansę na czyste powietrze i walkę ze smogiem stanową mikroinstalacje na bazie źródeł energii odnawialnej.

Do najbardziej popularnych rozwiązań ostatnich lat należą przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, szczególnie dzięki dofinansowaniom, jakie można na nie uzyskać. Produkcja taniej i ekologicznej energii elektrycznej nie tylko wpływa pozytywnie na środowisko, ale także na budżet domowy (poniesione koszta szybko się zwracają). Istotny jest fakt, że panele fotowoltaiczne, a także wszelkie inne formy instalacji oparte na energii odnawialnej stanowią skuteczną broń w walce ze smogiem. Wiele wskazuje na to, że trend ten utrzyma się, a nawet wzrośnie w kolejnych latach. W trosce o środowisko i powietrze, którym oddychamy, inwestycja w odnawialne źródła energii jest zatem obecnie najlepszym rozwiązaniem.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113