W wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej ogromne elektrownie wodne są uważane za kluczowe źródło czystej i niedrogiej energii elektrycznej. Jednak zapory wodne mają tendencję do negatywnego oddziaływania na środowisko i wywierają zły wpływ na lokalne społeczności.

Wpływ zapór wodnych na ekologię

Naukowcy opracowali nowy model badania wpływu zapór na żywotność gatunków ryb pływających w morzu. Dlatego budowa dodatkowych zapór będzie poważnym kompromisem pomiędzy ochroną środowiska a dostawami energii elektrycznej. Grupa badawcza z Singapuru udowodniła, że oba te wyzwania mogą zostać rozdzielone. Ich badania proponują bardziej realne drogi do czystej energii w przyszłości.

Badania nad wykorzystywaniem energii ze słońca

Badanie zatytułowane "Energia słoneczna i koordynacja regionalna jako realna alternatywa dla dużych elektrowni wodnych w Azji Południowo-Wschodniej" zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

Grupa badawcza pod kierownictwem dr Stefano Galelli z Singapore University of Technology and Design (SUTD) opracowała modele matematyczne o wysokiej rozdzielczości oparte na systemie energetycznym. Modele te pokazały, że cele emisji dwutlenku węgla i zapotrzebowanie na energię elektryczną w przyszłości mogą zostać zaspokojone przy użyciu mniejszej liczby zapór wodnych niż dotychczas planowano.

Badacze stwierdzili, że tylko 82% planowanych zapór w dorzeczu Mekongu jest potrzebnych. Stanowi ono główny punkt zapalny różnorodności biologicznej. Ponadto możliwe byłoby wstrzymanie budowy wszystkich planowanych zapór bez wpływu na koszty energii elektrycznej.

Zmiany w technologiach fotowoltaicznych

Wyjaśnienie tych wyników leży w kosztach i elastyczności innych technologii odnawialnych. Malejące koszty energii słonecznej są istotnym czynnikiem zrównoważonych planów energetycznych. Co więcej, moduły fotowoltaiczne mają tę zaletę, że są skalowalne i można je wdrożyć praktycznie wszędzie.

Obserwacje te są przydatne dla wielu innych krajów, które starają się zaspokoić swoje potrzeby energetyczne bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Od południowo-wschodniej Azji po Amerykę Południową istnieje kilka swobodnie płynących rzek, które zostały spiętrzone w celu wytworzenia energii elektrycznej. Postępy na rynku energetycznym mogą pomóc w wprowadzeniu zmian w tej dziedzinie.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113