• Elastyczne bifacjalne kesterytowe ogniwo słoneczne o sprawności 9,3%
    23.07.2021

    Elastyczne bifacjalne kesterytowe ogniwo słoneczne o sprawności 9,3%

Naukowcy z Chin opracowali nowe kesterytowe ogniwo słoneczne, które według nich może być odpowiednie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dwupłaszczyznowe ogniwo słoneczne osiągnęło 9,3% sprawności po stronie przedniej, a także 9,0% po stronie tylnej.

Kesterytowe ogniwa fotowoltaiczne

Kesteryt jest obecnie najbardziej obiecującą, w pełni nieorganiczną, cienkowarstwową technologią fotowoltaiczną opartą na krytycznych rozwiązaniach bezsurowcowych i zrównoważonych. Jest on jednym z najbardziej obiecujących materiałów pochłaniających światło dla nowej generacji cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Jednakże, jak dotąd znalazł on ograniczone zastosowanie jedynie na poziomie badawczym, gdzie wydajność oscyluje wokół 10%.

Budowa kesterytów

Kesteryty składają się z bogatych pierwiastków, najczęściej miedzi, cyny, cynku i selenu. W przeciwieństwie do związków selenku miedzi indowo-galowego, które już stanowią niewielki udział w produkcji fotowoltaicznej, wszystkie te materiały mają dobrze ugruntowane łańcuchy dostaw, które mogłyby bez większych problemów wchłonąć dodatkowy popyt ze strony przemysłu solarnego.

Badania nad ogniwami fotowoltaicznymi

Mając to na uwadze, grupa naukowców z Uniwersytetu Fuzhou w Chinach opracowała elastyczne, dwuścienne ogniwo fotowoltaiczne z kesterytu, które, jak twierdzi, nadaje się do zastosowań w fotowoltaice wewnętrznej i kosmicznej.

Ogniwa kesterytowe

Ogniwo kesterytowe ma symetryczną konfigurację, z taką samą strukturą i morfologią po obu stronach. Zarówno przednie i tylne stosy komórkowe są osadzone na folii molibdenu. Każde ogniwo ma obszar aktywny i jest zbudowany z elektrody z diselenku molibdenu, warstwy buforowej siarczku kadmu, tlenku cynku, przezroczystej powłoki przewodzącej z tlenku indu i cyny i srebra.

Aby obniżyć koszty produkcji, grupa badawcza postanowiła osadzić te same warstwy po dwóch stronach folii za pomocą cyklicznej metody spin-coating. Warstwy zostały osadzone metodą osadzania w kąpieli chemicznej. Proces produkcyjny obejmował również obróbkę selenizacyjną i metody próżniowe do napylania i odparowywania.

Innowacje fotowoltaiczne

Dwupłaszczyznowe urządzenie fotowoltaiczne, według jego twórców, może być zginane i rozciągane bez pogorszenia wydajności konwersji energii. Dwa ogniwa są w stanie niezależnie pracować przy różnym oświetleniu i wspólnie wytwarzać prąd wyjściowy poprzez obwód równoległy.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113