• Czy zintegrowana z budynkiem instalacja fotowoltaiczna może rozwiązać problem ubóstwa energetycznego?
    17.12.2021

    Czy zintegrowana z budynkiem instalacja fotowoltaiczna może rozwiązać problem ubóstwa energetycznego?

Masowe przerwy w dostawie energii elektrycznej na świecie, takie jak awarie, trzęsienia ziemi, tornada, burze lodowe, ujawniły zależność od energii w celu utrzymania stylu życia. Elektryczność napędza rozwinięty świat, ale nie wszyscy mają do niej niezawodny dostęp. Pomimo obfitych zasobów energii w wielu częściach globu, "ubóstwo energetyczne" można znaleźć nie tylko w krajach rozwijających się. W rzeczywistości prawie 800 milionów ludzi (około 9,6% światowej populacji) żyje bez dostępu do elektryczności, choć niewykorzystane odnawialne źródła energii oferują rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego, a także przynoszą korzyści rozwiniętym ośrodkom miejskim.

Energia ze słońca

Pomimo wysiłków podjętych pod przewodnictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do energii do 2030 r., cele nie są osiągane, a sytuację pogarsza kryzys COVID-19 i zmieniające się priorytety. Ponieważ do osiągnięcia celów ONZ pozostało mniej niż dziesięć lat, konieczne będą kreatywne rozwiązania, aby wypełnić tę lukę. Jednym z rozwiązań jest technologia fotowoltaiczna zintegrowana z budynkiem (BIPV), która polega na wbudowaniu ogniw słonecznych w zewnętrzne materiały budowlane, takie jak okładziny, okna, szkło balustrad balkonowych, dachy itp. Ten postęp technologiczny oraz bezprecedensowy spadek kosztów sprawiają, że energia odnawialna staje się znacznie bardziej dostępna.

Wykorzystywanie energii słonecznej w Kanadzie

Kanadyjski producent Mitrex jest jedną z firm oferujących produkty, które wykorzystują każdą wyobrażalną powierzchnię budynku do wytwarzania energii, replikując niemal każde wykończenie budynku z dopasowaniem wytwarzającym energię słoneczną. Ma to ogromne zastosowanie w ośrodkach miejskich, w wielu przypadkach zależnych od mieszanki paliw kopalnych i energii wytwarzanej z dala od użytkowników końcowych. Tak jest w przypadku Toronto, które czerpie energię hydroelektryczną z wodospadu Niagara oraz energię jądrową z Pickering i Darlington.

Oprócz wzniosłego dążenia firmy do tworzenia zielonych miast poprzez przekształcanie budynków w kolektory energii odnawialnej, Mitrex pracuje nad wyeliminowaniem ubóstwa energetycznego i nierówności. Ponieważ koszt materiałów wytwarzających energię jest obecnie równy kosztom naturalnych wykończeń, Mitrex prowadzi kampanię na rzecz masowego przyjęcia tej taniej technologii BIPV, której celem jest zapewnienie wszystkim dostępu do energii elektrycznej w przystępnych cenach i wyeliminowanie ubóstwa energetycznego.

Korzyści ekonomiczne fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem

Materiały BIPV mogą być stosowane nie tylko na budynkach, ale na każdej możliwej do wyobrażenia powierzchni miejskiej, od ekranów akustycznych przy autostradach po chodniki. Oprócz korzyści dla środowiska i sprawiedliwości, jakie oferuje ta technologia, równie obiecujące są korzyści ekonomiczne dla obszarów miejskich, które mogą wykorzystać nadwyżkę energii produkowanej dla sieci jako źródło dochodów. Wraz z właścicielami nieruchomości, może to być szczególnie korzystne dla rządów i gmin, które ucierpiały z powodu niepowodzeń finansowych spowodowanych COVID-19.

Produkcja BIPV

Dostrzegając ten potencjał ekspansji w dynamicznie rozwijającym się regionie i na innych pobliskich rynkach USA, Mitrex otworzył niedawno nową fabrykę w Toronto. Ten zakład o powierzchni ponad 30 480 m² pozwoli Mitrexowi na lokalną produkcję okładzin słonecznych, okien, wytwarzając 7 620 m² zintegrowanych z energią słoneczną materiałów budowlanych dziennie. Oprócz samej produkcji BIPV, Mitrex oferuje właścicielom nieruchomości gotowe rozwiązania w zakresie produkcji i instalacji części budynku generujących energię słoneczną i nie generujących tej energii. Na przykład część istniejącego lub nowego budynku może zostać w bardzo prosty sposób zmodernizowana pod kątem produkcji energii słonecznej - Mitrex produkuje i instaluje BIPV, a reszta fasady budynku może zostać wyprodukowana i zainstalowana przez Mitrex z wykorzystaniem zwykłych materiałów budowlanych. Pozwala to na proste zastosowanie energii słonecznej, zmniejszając naszą zależność od wysokoemisyjnej sieci energetycznej.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113