Od kilku lat znany jest temat planów badaczy dotyczących zastosowania fotowoltaiki w sieci kolejowej. Jednakże na dzień dzisiejszy badania nie przyniosły domniemanego skutku. Niedawno niemieccy badacze z TÜV Rheinland opracowują projekt, który ma za zadanie sprawdzenie potencjały fotowoltaiki dla kolei.

Projekt fotowoltaiki dla kolei

TÜV Rheinland będzie realizować projekt w trzech kierunkach. Po pierwsze, chce zbadać potencjał rynkowy dla tych projektów, ocenić wszystkie aspekty techniczne i komponenty do bezpośredniego zasilania sieci prądu trakcyjnego oraz przeanalizować istniejące projekty.

W drugim kroku niemiecki instytut chce określić obszary w infrastrukturze kolejowej w Niemczech, które mogą być wykorzystane do takich zastosowań, jak również możliwą moc zasilania i wydajność energetyczną. W tym celu będzie się opierać na bazach danych niemieckiego operatora kolejowego Deutsche Bahn oraz mapach promieniowania słonecznego. Jednak nie tylko bezpośrednie zasilanie sieci trakcyjnej będzie brane pod uwagę, ale również wewnętrzne odbiorniki w sektorze kolejowym, które znajdują się w pobliżu punktu wytwarzania.

W trzeciej fazie projektu, eksperci TÜV Rheinland określą główne wymagania dla projektów fotowoltaicznych podłączonych do kolejowej sieci trakcyjnej. W tym kontekście będą w stanie przedstawić konkretne zalecenia dotyczące niezbędnych dostosowań przepisów kolejowych w celu integracji systemów fotowoltaicznych w infrastrukturze kolejowej, z uwzględnieniem bezpośredniego feed-in (taryfy gwarantowanej). Projekt będzie miał również na celu zwrócenie uwagi na istniejące przeszkody i ograniczenia oraz opracowanie zaleceń dotyczących ich usunięcia.


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113