• Bardziej wydajna fotowoltaika, EGP prowadzi projekt „BEST4U”
    26.02.2021

    Bardziej wydajna fotowoltaika, EGP prowadzi projekt „BEST4U”

Znalezienie rozwiązań pozwalających zwiększyć sprawność dwupłaszczyznowych modułów fotowoltaicznych o ponad 25% i produkcję energii przy tej samej mocy o ponad 20%, to cel BEST4U. Jest to projekt finansowany przez włoskie Ministerstwo Edukacji oraz Wspólnotę Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Enel Green Power (EPG) przewodzi konsorcjum partnerów, którzy będą badać najlepsze rozwiązanie w celu wyprodukowania ogniw i 4-końcówkowych modułów o sprawności w normalnych warunkach o 25% wyższej, niż w przypadku standardowych modułów.

Nowy projekt fotowoltaiczny

Jest to projekt innowacji przemysłowej w służbie zrównoważonego rozwoju w sektorze energii słonecznej, wiodącej technologii w transformacji energetycznej, w której Grupa może poszczycić się bogatym doświadczeniem, uznanym na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ostatnich latach ośrodek produkcyjny EGP 3SUN wyróżnił się w szczególności rozwojem technologii heterozłączowych ogniw słonecznych, ustanawiając w tym roku nowy rekord sprawności konwersji światła dzięki modułom i ogniwom HJT produkowanym w Katanii.

Projekt BEST4U

Projekt rozpoczęty został 1 kwietnia 2020 r., a jego zakończenie zaplanowano na 30 marca 2022 r. Koncentruje się on przede wszystkim na stworzeniu heterozłączowych bifacjalnych ogniw słonecznych o wysokiej sprawności, znanych pod nazwą "Tango" zoptymalizowanych do stosowania w konfiguracji tandemowej. W ramach projektu zbadane zostaną również możliwości transferu technologii w 3SUN oraz industrializacji pierwszych 4-końcówkowych modułów HJT. Dodatkowo, w celu zapewnienia najwyższych poziomów wydajności, zostanie zbudowany model pola fotowoltaicznego w układzie bifacialnym, który zostanie zoptymalizowany pod kątem wykorzystania gruntu w celu osiągnięcia 20% wyższej wydajności w kWh/kWp w porównaniu z systemem monofacialnym oraz walidacji modelu predykcyjnego.

Poprawa wydajności fotowoltaicznej

Projekt BEST4U doskonale integruje się z mapą drogową EGP mającą na celu poprawę wydajności fotowoltaicznej i przekroczenie wewnętrznych ograniczeń konwencjonalnej technologii ogniw z krzemu monokrystalicznego.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica


Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113