• 80 mln złotych dotacji dla przedsiębiorców na fotowoltaikę
    04.03.2021

    80 mln złotych dotacji dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

Od 31 marca do 28 maja 2021 roku można ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich na energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii. Projekty będą wykonywane na terenie całego kraju, jednak znaczna część kwoty obejmuje województwo śląskie, tj. 30 mln złotych z łącznej puli 80 mln złotych.

Nabór do Programu Infrastruktura i Środowisko

Wnioski i nabór do konkursu prowadzony będzie przy pomocy unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Jakie projekty podlegają dofinansowaniu?

Pomoc zwrotna na inwestycje fotowoltaiczne można ubiegać się przy budowie nowych lub przebudowie starych instalacji o mocy powyżej 2 MWe wykorzystujących energię z promieniowania słonecznego. Projekt obejmuje również przyłączenia do sieci należących do wytwórcy energii elektroenergetycznych.

Jaka jest kwota dotacji?

Kwota dofinansowania jest ustalana przy pomocy zasad udzielania pomocy publicznej, jednak dofinansowanie nie może przekraczać 85% inwestycji i maksymalnie może wynosić 15 mln złotych na jednego przedsiębiorcę. Będzie możliwość otrzymania części umorzenia pomocy w formie premii inwestycyjnej. Wysokość tej premii waha się od 5 do 20% w zależności od systemu aukcyjnego.

Fotowoltaika

W dzisiejszych czasach rozwiązania fotowoltaiczne są bardzo przyszłościowa i obleganą dziedziną. Firmy, jak i prywatni odbiorcy inwestują w panele fotowoltaiczne na swoich dachach lub podwórkach. Rozwiązania te dają nie tylko oszczędność na prądzie elektrycznym, ale również dbają o środowisko naturalne. Dlatego też projekt o którym mowa wyżej prze4zqanczon y jest w tak znacznym stopniu na projekty w województwie śląskim.


Fotowoltaika GrudziądzFotowoltaika KwidzynFotowoltaika BydgoszczFotowoltaika Toruń • Fotowoltaika Świecie • Fotowoltaika Brodnica

Copyright © 2021 Lumifil Innovations Sp. z o.o.

Wdrożenie: Studio113